THIẾT BỊ ĐỊNH LƯỢNG HOÁ CHẤT

Các loại máy có sẵn

Kho Hàng

Máy Bơm Định Lượng Jesco

 • Magdos LT/DE/DX
 • Là dòng bơm định lượng điện từ
 • Điều khiển bằng tay hoặc tín hiệu điện 0-20mA
 • Vật liệu: PVC, PTFE
 • Dải lưu lượng từ 0,2 đến 115 l/h
 • Áp lực làm việc tối đa đến 16 bar

hàng có sẵn

BÁO GIÁ 0913096539

Máy Bơm Định Lượng Jesco

 • Memdos E/DX/MR/ZMR/GMR
 • Là dòng bơm định lượng vận hành bằng động cơ điện
 • Điều khiển bằng tay hoặc tín hiệu điện 0-20mA
 • Vật liệu: PVC, PTFE
 • Dải lưu lượng từ 4 đến 4000 l/h
 • Áp lực làm việc tối đa đến 10 bar

hàng có sẵn

BÁO GIÁ 0913096539​

Máy Châm Clo Jesco

 • Thiết bị khử trùng cho nước sử dụng Clo lỏng
 • Phù hợp với tiêu chuẩn DIN19606 của Đức về công nghệ chân không
 • Thiết bị châm Clo C2212 có công suất châm đến 4 kg/h
 • Thiết bị châm Clo C2211 có công suất châm đến 10 kg/h
 • Thiết bị châm Clo C2525 có công suất châm đến 25 kg/h
 • Thiết bị châm Clo C2700 có công suất châm đến 200 kg/h

hàng có sẵn

BÁO GIÁ 0913096539